views

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2564

HIGHLIGHTS
สรุปคืออัตราเท่ากับปี 2563 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับ

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2564 ในใจก็หวังเล็กๆ ว่ารัฐบาลอาจจะเซอร์ไพรส์ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด (😴 กำลังฝันอยู่)


February 28, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ