views

เครดิตภาษีเงินปันผล

HIGHLIGHTS
“เงินปันผล” ที่ผู้ถือหุ้นได้รับนั้นมาจากกำไรของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลยังถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 10% ซึ่งตามกฎหมายถือเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อนจากกำไรก้อนเดียวกัน ภาครัฐจึงอนุญาตให้นักลงทุนสามารถขอ “เครดิตภาษีเงินปันผล” คืนได้

สำหรับหลักการในการวางแผนภาษีนั้นง่ายมาก ถ้าฐานภาษีของผู้เสียภาษีน้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่จ่ายเงินปันผล เมื่อเราคำนวนภาษีโดยใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลเรามันจะได้ภาษีคืน

ดังนั้นใครที่มีรายได้ส่วนอื่นนอกจากเงินปันผลไม่เยอะก็จะได้รับภาษีคืน แต่ถ้าใครมีฐานภาษีที่สูงอยู่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับ

ลองดูตัวอย่างการคำนวนภาษีกันนะครับ แต่อย่าไปตกใจในความยาก เพราะถ้าคุณยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมของกรมสรรพากรคำนวนให้คุณเสร็จเรียบร้อยครับ ^__^


April 16, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ