views

เงินกู้ยืมกรรมการ

HIGHLIGHTS
เงินกู้ยืมแก่กรรมการเกิดจากสาเหตุหลักๆคือ จดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีเงินจริงตามทุนจดทะเบียน หรือการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการแต่ไม่ได้รับใบเสร็จ ทำให้ไม่มีหลักฐานมาบันทึกบัญชี แต่เหตุผลที่ทำให้บัญชีเงินให้กู้ยิมกรรมการน่ากลัวเพราะว่า ตามมาตรา 65ทวิ(4) กรมสรรพากรบอกว่าในกรณีให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือดอกเบี้ยนั้น หรือดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินค่าตอบแทนดอกเบี้ยนั้นให้เป็นตามราคาตลาดในวันที่กู้ยืม สรุปคือ บริษัทให้กรรมการกู้ยืมเงิน จะต้องคิดดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยจะต้องคิดในอัตราที่โอเคด้วยนั่นเองครับ

ถ้าถามผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลมาซัก 3 ปีขึ้น ปัญหาเรื่องอะไรที่ปวดหัวอันดับต้นๆ จะต้องมี “เงินกู้ยืมกรรมการ” อยู่ใน 3 อันดับแรกอย่างแน่นอน

ปัญหาส่วนใหญ่จะมาในแนวทางเดียวกันหมดคือ บริษัทเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการเยอะมากๆๆๆ อยากจะให้มันหายไปทำอย่างไรได้บ้าง


September 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ