views

เช็คที่นิยมใช้กัน

HIGHLIGHTS
เช็ค คือ สิ่งที่เราสามารถใช้จ่ายเงินหรือชำระหนี้ให้ผู้อื่นได้แทนการยื่นเป็นเงินสดเป็นก้อนให้เจ้าหนี้ ปัจจุบันเช็คนั้นมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ คือเช็คระบุชื่อ และเช็คผู้ถือ เช็คมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสั่งจ่ายบนหน้าเช็ค โดยการใช้เช็คนั้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการจ่ายเงินมากทีเดียว แต่ทั้งนี้เช็คก็อาจจะมีของปลอมได้เหมือนกัน ดังนั้นก่อนรับเช็คทุกครั้งควรดูให้ดีว่าของปลอมหรือไม่ เพราะหากนำมาขึ้นเงินแล้ว ไม่สามารถถอนเงินออกไปได้ ข้อมูลในเช็คขาดหายไม่ครบถ้วน ก็ไม่สามารถใช้เช็คเบิกเงินออกมาได้เช่นกัน จึงควรสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับเช็คให้ดี เพื่อจะได้ไม่เสียประโยชน์นั่นเอง

เช็คมีกี่ประเภท มาทำความรู้จักกันครับ

วันนี้แอดมินจะพามาทำความรู้จักกับเช็คประเภทต่างๆ ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน รวมถึงมาพูดถึงข้อควรระมัดระวังในการใช้เช็คกันด้วยครับ

เช็ค คือ สิ่งที่เราสามารถใช้จ่ายเงินหรือชำระหนี้ให้ผู้อื่นได้แทนการยื่นเป็นเงินสดเป็นก้อนให้เจ้าหนี้ และอาจจะกำหนดในระยะเวลาในการมารับเงินของเจ้าหนี้ได้ด้วย ซึ่งเจ้าหนี้จะต้องเป็นผู้นำเช็คไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคารเดียวกันกับบนเช็คนั่นเอง และในปัจจุบันเช็คนั้นมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆตามกฎหมายก็คือ

เช็คระบุชื่อ ✍ คือเช็คจะต้องประกอบไปด้วย ชื่อผู้รับเงินหรือตามคำสั่งของบุคคลที่นำเช็คมายื่นเท่านั้น(กรณีมีผู้รับแทนและมีเอกสารที่กำหนดครบถ้วน)

เช็คผู้ถือ ✍ คือ เช็คที่ธนาคารสามรรถจ่ายเงินแก่ผู้ถือเช็คหรือจ่ายตามคำสั่งของผู้ถือเช็คนั้นได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึว่าผู้รับเงินนั้นจะเป็นใคร

นอกจากนี้ยังมีคำเรียกเช็คอื่นๆอีกมามากมาย เช่น เช็คขีดคร่อม ดราฟต์ เช็คลงวันที่ล่วงหน้า เป็นต้น.

แน่นอนว่าเรื่องเงินๆทองๆทางธนาคารค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับรายละเอียดต่างๆที่อยู่บนเช็คเป็นอย่างมาก หากเช็คใดๆขาดข้อมูลไปแม้ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหน ทางธนาคารก็จะไม่รับรองและกลายเป็นเช็คคืนไป ดังนั้นเราต้องตรวจสอบเช็คให้ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับเช็คเองหรือว่าเป็นผู้ที่ให้เช็คนั้นไปก็ตามว่าเช็คนั้นๆมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร

รายละเอียดบนเช็คที่ควรตรวจสอบดู ประกอบไปด้วย

  1. มีสิ่งที่แสดงหรือบ่งบอกว่าเป็นเช็ค นั่นคือ หลักฐานที่แสดงว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นเช็คที่ถูกต้องของของธนาคาร เช่น มีตัวเลขหรือตัวหนังสือระบุว่าเป็นเช็คของธนาคารใด เลขที่ของเช็คเป็นเช็คเลขที่เท่าไหร่ เป็นต้น
  2. ตัวเลขของจำนวนเงินหรือคำสั่งจ่ายเงินที่อยู่บนเช็คเขียนเป็นจำนวนอย่างถูกต้อง
  3. ชื่อหรือบริษัทของผู้ถือเช็คไปขึ้นเงินหรือผู้รับเงิน
  4. ลายมือชื่อของผู้จ่ายเช็ค ซึ่งเป้นลายมือเดียวกับที่เปิดบัญชีหรือที่แจ้งไว้กับธนาคาร
  5. วัน เดือน ปี และสถานที่ออกเช็คนั้นๆ เป็นต้น.

November 19, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ