views

เปิดบริษัทผู้ประกอบการควรรู้อะไรบ้าง?

HIGHLIGHTS
ซึ่งถ้าพลาดบอกเลยว่าค่าปรับค่อนข้างโหดเลยครับ เช่น เรื่องของการจัดประชุม จะมีค่าปรับบริษัทไม่เกิน 20,000 บาท และค่าปรับกรรมการไม่เกิน 50,000 บาท และการจัดทำใบหุ้น ก็มีค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งถือเป็นเรื่องที่กรรมการต้องรู้เลยครับ

มีหลายเรื่องที่ผู้ประกอบหลายท่านไม่เคยรู้มาก่อน เช่นเรื่องของการจัดประชุมและการจัดทำใบหุ้น ซึ่งถ้าพลาดบอกเลยว่าค่าปรับค่อนข้างโหดเลยครับ


August 4, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ