views

เมื่อได้รับหนังสือเชิญพบหรือหนังสือขอให้นำส่งเอกสารจากเจ้าหน้าที่

HIGHLIGHTS
ตั้งสติไม่ต้องตกใจ อ่านหนังสือขอเชิญพบจับใจความให้ได้ว่า - จะตรวจสอบอะไร - ขอเอกสารอะไรบ้าง - ภาษีประเภทใด - ต้องไปพบเมื่อใด ผู้ประกอบการควรเตรียมเอกสารไปให้ครบถ้วนตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ เพื่อความสะดวกรวดเร็วไม่เกิดความล่าช้า และสำหรับความผิดพลาดที่เกิดจากไม่เข้าใจกฎหมายหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ ก็สามารถยื่นคำร้องขอลดเบี้ยปรับได้

วันนี้แอดมินมีแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อได้รับจดหมายรักจากกรมสรรพากร เอามาฝากผู้ประกอบการทุกท่าน

ท่องเอาไว้ให้ความร่วมมือ ไม่ได้จงใจหนีภาษี แต่ผิดพลาดไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และอย่าลืมขอความเห็นใจขอส่วนลดค่าเบี้ยปรับจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรกันนะครับ


December 11, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ