views

เรื่องต้องรู้ก่อนจ่าย ภาษีรถยนต์

HIGHLIGHTS
อัตราภาษีรถยนต์ถูกแบ่งตาม ความจุกระบอกสูบ (ซีซี), อายุรถ, น้ำหนักรถ และประเภทของรถยนต์ครับ โดยแบ่งไปตามสีป้าย และตัวหนังสือนั่นเองครับมีตั้งแต่ รถป้ายทะเบียนขาวตัวหนังสือดำ, รถป้ายทะเบียนขาวตัวหนังสือเขียว และรถป้ายทะเบียนขาวตัวหนังสือน้ำเงิน ปัจจุบันสามารถจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ที่ www.dlte-serv.in.th แล้วนะครับสะดวกมากๆ

ใครที่มีรถยนต์ทุกปีเรามีหน้าที่หนีไม่พ้นคือการต่อภาษียนต์ แต่คนส่วนใหญ่จะคุ้นกับคำว่า “ต่อทะเบียนรถยนต์” ซึ่งถ้าใครลืมต่อภาษีรถยนต์ก็จะมีความผิดอาจจะโดนพี่ๆตำรวจจราจรออกใบสั่งให้เราไปเสียค่าปรับ ซึ่งเราสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ล่วงหน้าถึง 3 เดือน

ปัจจุบันนี้มีการต่อแบบออนไลน์ด้วยซึ่งสะดวกมาก ผมใช้บริการประจำเลยครับ

เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกครับ

www.dlte-serv.in.thhttps://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf


April 16, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ