views

แจกไฟล์ Excel ช่วยสร้าง Text file สำหรับนำเข้าโปรแกรม RD Prep

HIGHLIGHTS
เรียกว่าครบทุกประเภทแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเลย นักบัญชีควรเซฟเก็บเอาไว้เลยครับ

แจกไฟล์ Excel ช่วยสร้าง Text file สำหรับนำเข้าโปรแกรม RD Prep (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด. 3ก, ภ.ง.ด.53 และนายจ้างยื่นภาษีแทนพนักงาน)

https://www.iliketax.com/download/whtreprep.xlsb
(สำรอง dropbox) https://www.dropbox.com/t/YKAKxI8oSROi37yr

เครดิต: คุณอธิฐ สุทธิปัญโญเป็นผู้จัดทำขึ้น และส่งให้ผมช่วยเผยแพร่ครับ
หมายเหตุ : กรณีที่ไฟล์ใช้ไม่ได้ให้ Unlock file ก่อนโดนการกดคลิ้กขวาที่ Excel จากนั้นเลือก properties กดติ๊กถูกที่ช่อง Unlock ครับ


July 5, 2023
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ