views

ใบกำกับภาษีปลอม

HIGHLIGHTS
รู้หรือไม่มีอยู่เรื่องเดียวที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่แสนจะใจดีของพวกเรา จะไม่ยอมช่วยเหลือลดเบี้ยปรับกับคุณเลยก็คือ "ใบกำกับภาษีปลอม" และนอกจากนี้ใบกำกับภาษีปลอมก็ทำให้ผู้ประกอบการติดคุกกันมาหลายเคสแล้ว ดังนั้นควรหลีกหนีกับการใช้กำกับภาษีปลอมเพราะไม่คุ้มกันจริงๆครับ

ใบกำกับภาษีปลอมเช่นอะไรบ้าง

➡️ ใบกำกับภาษีที่ออกเป็นเท็จ (ไม่ได้มีการซื้อขายจริง)

➡️ ใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกโดยไม่มีกิจกรรมการขายสินค้า

➡️ ใบกำกับภาษีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ใดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษี

➡️ ตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆในใบกำกับภาษีที่แท้จริง

➡️ ใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออก (ผู้ขายไม่ได้จด VAT แต่ออกใบกำกับภาษี)

➡️ ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี

➡️ ใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกไม่ตรงตามรายการสินค้าที่ขายหรือบริการทีให้ อาทิ ซื้อไม้แปรรูป แต่ได้รับใบกำกับภาษีเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง

➡️ ใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกเกินกว่ามูลค่าแท้จริง โดยทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม

➡️ ใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกให้แก่ผู้ที่มิใช่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการอย่างแท้จริง อาทิ ผู้ประกอบการจดทะเบียนค้าปลีก ขายสินค้าหรือให้บริการใดยไม่ได้ออกใบกำกับภาษี ได้นำมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ขายไปแล้ว มาออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้แก่ผู้ที่มิใช่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ


August 4, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ