views

ใบกำกับภาษี “เอกสารออกเป็นชุด” คืออะไร

HIGHLIGHTS
เอกสารออกเป็นชุด คือการจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542 ถ้าใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ในใบกำกับภาษี

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าทำไมใบกำกับภาษีบางใบก็มีคำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” บางใบก็ไม่มี สรุปในเอกสารใบกำกับภาษีจำเป็นจะต้องมีคำนี้หรือไม่ แล้วเอกสารออกเป็นชุดคืออะไร???


September 22, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ