views

7 ประเด็นความเสี่ยง

HIGHLIGHTS
7 ประเด็นความเสี่ยง คือ 1)ยื่นรายได้ไม่สอดคล้องกับสภาพกิจการ 2)หักค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง 3)รายจ่ายไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ 4)ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5)ค่าลดหย่อนไม่สัมพันธ์กับรายได้ 6)รายได้ไม่สัมพันธ์กับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7)คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่มีการแบ่งเงินส่วนแบ่งกำไร หรือมีการแบ่งกำไรแต่ไม่ได้นำไปเป็นเงินได้ของผู้เป็นหุ้นส่วน

เมื่อถึงช่วงเริ่มต้นเทศกาลยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อนผมหลายคนก็ได้รีบยื่นกันไปเรียบร้อยแล้ว เพราะยิ่งยื่นภาษีเร็วเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งได้รับภาษีคืนเร็วนั่นเอง (ถ้าไม่โดนตรวจ T ^ T)

สำหรับคนที่ไม่เคยยื่นภาษีมาก่อน และจะเริ่มยื่นในปีนี้เป็นปีแรกมีความกังวลว่าถ้ายื่นจะโดนภาษีย้อนหลังหรือไม่ คำถามนี้ผมได้รับ Inbox เยอะมาก ตอบตรงนี้เลย “กรูก็ไม่รู้เหมือนกัน” ถ้าดวงดีก็รอด ดวงไม่ดีก็ไม่รอด แต่ถ้าเป็นผมก็จะยื่นเพราะยื่นภาษีถูกต้องมันสบายใจจริงๆ เราเวลาที่นั่งคิดหนีภาษีไปวางแผนให้ธุรกิจเติบโตดีกว่าครับ

วันนี้ผมนำข้อมูลจากวารสารมุมสรรพากร ที่กรมสรรพากรทำขึ้นมาเผยแพร่ฟรีทุกเดือน ซึ่งทุกเดือนก็จะหยิบยกประเด็นภาษีใกล้ตัวมาถ่ายทอดให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งผมก็หยิบหนึ่งในบทความมาปรับปรุงและถ่ายทอดในแบบฉบับของทางเพจเรา


May 29, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ