views

DBD ระบบการจองคิวสำหรับงานทะเบียนล่วงหน้า ประหยัดเวลาต่อคิว

HIGHLIGHTS
จองคิวจดทะเบียนออนไลน์ ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้ 1.ผ่าน Application DBD e-Service 2.ผ่าน www.dbd.go.th ปัจจุบันนี้เปิดให้จองเฉพาะการจองในพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้นนะครับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออก App ระบบการจองคิวสำหรับงานทะเบียนล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ผู้ติดต่อไม่ต้องเสียเวลามานั่งคอยต่อคิว

ซึ่งบอกเลยว่าสมัยก่อนผมไปจดทะเบียนรอไปเลย 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย


March 1, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ