views

 แจก Excel ช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (พนักงานประจำ)

HIGHLIGHTS
Excel ช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (พนักงานประจำ) ยังไงลองโหลดไปลองใช้กันดูนะครับ

https://bit.ly/3CN3duR

(สำรอง)www.iliketax.com/download/excelpnd91.xlsb

สามารถโหลดลองไปใช้เพื่อวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เลยนะครับ ในการยื่นภาษีแอดมินแนะนำให้ทุกคนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ผ่านระบบ E-Filing กรมสรรพากรสะดวกที่สุดแล้วครับ

ไฟล์นี้จัดทำโดยนายอธิฐ สุทธิปัญโญ 🙂 แอดมินขอขอบพระคุณมากๆ ที่เสียสละเวลาจัดทำไฟล์ที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันให้กับทุกคน


June 6, 2022
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ