ภาษีธุรกิจเฉพาะ

บทความล่าสุด

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการมาให้ทุกคนเพื่อใช้ในการวางาแผนภาษีกันนะครับ

by ครูนัท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

สรุปแบบฯ และ กำหนดเวลายื่นแบบฯ

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่กำลังงงๆ อยู่ว่าเรามีภาระที่จะต้องยื่นแบบและนำส่งภาษีอะไรบ้าง

by ครูนัท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ขายที่ดิน อสังหาต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

วันนี้เรามาดูกันครับว่าบุคคลธรรมดาจะมีภาษีที่ต้องเสียอะไรกันบ้าง และคำนวณอย่างไร

by ครูนัท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

บุคคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรถึงไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

แค่ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขเป็นทางการค้าหรือหากำไรเราก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว

by ครูนัท