views

SME มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรบ้าง

HIGHLIGHTS
❗️ผมขอเตือนเลยว่าการซื้อขายบิลไม่ใช่วิธีการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง ถ้าโดนจับได้มีโทษอาญาจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท และต้องรับผิดเบี้ยปรับ 2 เท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษี


ผมได้รวบรวมมาตรฐานทางภาษีของกรมสรรพากรที่ช่วยสนับสนุนกิจการประเภท SME ทั้งหมด 11 ข้อมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับ

ประหยัดภาษีแบบถูกวิธีง่ายๆ ด้วยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนครับ 🙂

ช่วงนี้มีประกาศขายบิลกันอย่างโจ่งแจ้งมากๆ มีทั้งอ้างว่าสามารถเช็ค ภ.พ.30 ได้ทุกเดือนว่ามีการยื่นนำส่งภาษีจริง มีหน้าร้านประกอบกิจการจริง


September 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ