views

Voucher กับการเสียภาษี

HIGHLIGHTS
ประเด็นภาษี แบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้ 1. แจก Voucher เพื่อให้ลูกค้านำกลับมาเป็นคูปองส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป 2. บริษัทขาย Voucher ให้กับลูกค้า เพื่อนำมาซื้อของ

หลายกิจการมีการส่งเสริมการขายโดยการให้ Voucher แก่ลูกค้าเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการ ในโพสนี้จะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นภาษีที่เกี่ยวกับ Voucher


January 22, 2024
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ