บทความล่าสุด

ประกันสังคม

แจกไฟล์นำส่งเงินสมทบประกันสังคม (แบบผูกสูตร)

ช่วยอำนวยความสะดวกในการกรอกแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

by ครูนัท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แจกไฟล์ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 (แบบผูกสูตร)

สามารถคำนวนภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้แบบอัตโนมัติ

by ครูนัท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

แจกไฟล์ ภ.ง.ด.51 (แบบผูกสูตร)

แบบยื่นนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี สามารถคำนวนภาษีและเงินเพิ่มให้แบบอัตโนมัติ

by ครูนัท

ประกันสังคม

วิธีขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยาให้ลูกจ้างตามมาตรา 33

ถ้านายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้าง ลูกจ้างจะไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา

by ครูนัท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการมาให้ทุกคนเพื่อใช้ในการวางาแผนภาษีกันนะครับ

by ครูนัท