ภาษีน่ารู้

บทความล่าสุด

ภาษีน่ารู้

ประกัน Keyman ช่วยประหยัดภาษีจริงหรือไม่

ประกัน Keyman นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการได้นะครับ

by ครูนัท

ภาษีน่ารู้

ประเด็นภาษี “สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล”

นำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้จะต้องมีระเบียบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานทุกคนนะครับ

by ครูนัท

ภาษีน่ารู้

มาตราการทางภาษีส่งเสริมกิจการโรงแรม

อย่าลืมใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนนะครับ

by ครูนัท

ภาษีน่ารู้

นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเสียภาษีอะไรบ้างและเสียกี่เปอร์เซ็นต์

วันนี้ผมมาสอนวิธีการดูว่าสินค้าที่เราจะนำเข้าจะต้องเสียภาษีอากรขาเข้ากี่%

by ครูนัท

ภาษีน่ารู้

ภาษีรถยนต์คำนวนอย่างไร

คนส่วนใหญ่จะคุ้นกับคำว่า “ต่อทะเบียนรถยนต์”

by ครูนัท

ภาษีน่ารู้

ปี 2563 ขึ้นภาษีมอไซค์ตามมลพิษ

รู้กันหรือยังว่ามีการปรับขึ้นภาษีมอเตอร์ไซค์ใหม่

by ครูนัท