ผลลัพท์การค้นหา

ภาษีน่ารู้

ประเด็นภาษี “สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล”

นำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้จะต้องมีระเบียบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานทุกคนนะครับ

by ครูนัท