บทความล่าสุด

ภาษีน่ารู้

ประเด็นภาษี “สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล”

นำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้จะต้องมีระเบียบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานทุกคนนะครับ

by ครูนัท

ทั่วไป

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ คืออะไร

ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ แอบเหมือนแต่ไม่เหมือนกันนะครับ

by ครูนัท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ซื้อของผู้ขายไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ แก้ไขปัญหาด้วย “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน”

by ครูนัท