ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บทความล่าสุด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แจกทองให้พนักงาน มีประเด็นภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง

หลายบริษัทนิยมแจกทองคำให้กับพนักงาน มีประเด็นภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง

by ครูนัท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทำธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการทำธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หลักการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่หลายคนมักจะหักผิด

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

พนักงานประจำเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ต้องเสียภาษี

จ่ายเงินเดือนพนักงานจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การแก้ไขเมื่อยื่นหัก ณ ที่จ่ายผิด

ทั้งกรณียื่นมากเกิดไป ยื่นน้อยเกินไป หรือใส่ชื่อผิด

by ครูนัท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร

วันนี้ก็จะมาสรุปประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงปีใหม่เพื่อให้สามารถจัดการภาษีได้อย่างถูกต้อง

by ครูนัท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

สรุปแบบฯ และ กำหนดเวลายื่นแบบฯ

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่กำลังงงๆ อยู่ว่าเรามีภาระที่จะต้องยื่นแบบและนำส่งภาษีอะไรบ้าง

by ครูนัท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษี กับการแจกของขวัญให้พนักงานปีใหม่

วันนี้ผมจะมาสรุปประเด็นภาษีที่เกี่ยวกับการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงาน

by ครูนัท