ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บทความล่าสุด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทำธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการทำธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หลักการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่หลายคนมักจะหักผิด

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

พนักงานประจำเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ต้องเสียภาษี

จ่ายเงินเดือนพนักงานจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การแก้ไขเมื่อยื่นหัก ณ ที่จ่ายผิด

ทั้งกรณียื่นมากเกิดไป ยื่นน้อยเกินไป หรือใส่ชื่อผิด

by ครูนัท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร

วันนี้ก็จะมาสรุปประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงปีใหม่เพื่อให้สามารถจัดการภาษีได้อย่างถูกต้อง

by ครูนัท