ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บทความล่าสุด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แจกไฟล์ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 (แบบผูกสูตร)

สามารถคำนวนภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้แบบอัตโนมัติ

by ครูนัท

ประกันสังคม

สรุปครบเกี่ยวกับการจ้างพนักงาน

รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจ้างพนักงาน

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขายสินค้า VS บริการ

ต้องแยกให้ได้ว่าเงินที่จ่ายไปนั้นเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการ!!!

by ครูนัท