ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บทความล่าสุด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แจกไฟล์ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 (แบบผูกสูตร)

สามารถคำนวนภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้แบบอัตโนมัติ

by ครูนัท

ประกันสังคม

สรุปครบเกี่ยวกับการจ้างพนักงาน

รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจ้างพนักงาน

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขายสินค้า VS บริการ

ต้องแยกให้ได้ว่าเงินที่จ่ายไปนั้นเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการ!!!

by ครูนัท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แจกทองให้พนักงาน มีประเด็นภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง

หลายบริษัทนิยมแจกทองคำให้กับพนักงาน มีประเด็นภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง

by ครูนัท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทำธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการทำธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หลักการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่หลายคนมักจะหักผิด

by ครูนัท